press

04/11/2021 - 19:15
"Een warme melange van ska, soul en Roma-muziek"

Goed, een aankondiging voor het releaseconcert van Mec Yek in Muziekpubliek op BRUZZ!
Bekijk de video hier!

03/11/2021 - 19:45
"Virtuositeit en emotie passen wonderwel bij elkaar en het soort Roma-muziek dat Mec Yek vandaag de dag maakt, heeft zonder iets van zijn authenticiteit op te geven moeiteloos de stap naar de moderne tijd gemaakt."

Dani Heyvaert vereerde Mec Yek met een geweldige recensie voor Rootstime
Lees zijn volledige recensie: Hier !

24/10/2021 - 16:00
"Une poésie foncièrement belge, sans doute, d'une liberté réjouissante".

"Een fundamenteel Belgische poëzie, zonder twijfel, met een heerlijke vrijheid".

Citizen Jazz op de eerste EP van 3'Ain in Citizen Jazz:

"3'Ain is een meer dromerig project, met invloeden uit de folklore die als imaginair kunnen worden omschreven, zo uitgestrekt is de kaart van tederheid (...) Een fundamenteel Belgische poëzie, zonder twijfel, met een heerlijke vrijheid."

 

28/09/2020 - 11:00
"Like the name, the music requires effort, but the beautifully crisp, clean and atmospheric playing does indeed repay that effort."

"Net als de naam vergt de muziek inspanning, maar het prachtig heldere, zuivere en sfeervolle spel vergoedt die inspanning inderdaad."

Een mooie 3-sterren review van 3'Ain's debuut EP door Norman Darwen in het Engelse RnR Magazine!

Lees de volledige recensie door op de link aan de rechterkant te klikken.

12/09/2020 - 15:15
As a series of musical vignettes, each track stands up well on its own

"Als een reeks muzikale vignetten staat elk nummer goed op zichzelf."

3,5 Sterren voor 3'Ain's eerste EP door Gareth Thomas in het Britse Jazz Journal!

"De afwezigheid van drums draagt bij aan een muziek die open en helder is, waardoor de luisteraar het samenspel en de muzikale dialoog tussen Martini en Maris echt kan waarderen. Maar waar enige ritmische ruggengraat nodig is, stapt Otto Kint in met zijn contrabas, zoals in de percussieve intro van Njord Puffin.
Het album wordt gekenmerkt door een lichtelijk gebrek aan samenhang. Tracks eindigen nogal abrupt, wat de flow van het hele album wat kan bederven... Als een reeks muzikale vignetten staat elk nummer echter goed op zichzelf".

Maar is dat niet precies waar de EP's voor zijn? :)

Lees de volledige recensie op jazzjournal.co.uk!

01/09/2020 - 12:45
"This Belgium-based trio's five-track EP is boosted by the moodily animated presence of the scintillating Syrian trumpeter Yamen Martini"

"De vijf tracks tellende EP van dit trio uit België wordt versterkt door de stemmig geanimeerde aanwezigheid van de sprankelende Syrische trompettist Yamen Martini."

Toonaangevend Brits jazztijdschrift Jazzwise gaf 3'Ain's debuut EP 3 sterren!

" This Belgium-based trio's five-track EP is boosted by the moodily animated presence of the scintillating Syrian trumpeter Yamen Martini; otherwise it's an engaging mix of Arabic-inflected melody, accordion-based Musette, Tango and improv."

" De vijf tracks tellende EP van dit in België gevestigde trio wordt versterkt door de stemmig geanimeerde aanwezigheid van de sprankelende Syrische trompettist Yamen Martini; verder is het een boeiende mix van Arabisch geïnspireerde melodie, op accordeon gebaseerde musette, tango en improvisatie."

31/08/2020 - 15:15
"Pour 3'Ain, rien n'est impossible, tout peut être prétexte à musique et si leur improvisation vous renvoie à des images tirées du " Quai des Brumes " de Carné et qu'elle vous prend l'envie de murmurer ′Tu as de beaux yeux, tu sais' à ton compagnon, ne vous en privez pas ! Invitation au voyage, au rêve, au contraste, aux émotions, sont au rendez-vous avec ce premier EP, fignolé par un trio qui connaît ses gammes."

"Voor 3'Ain is niets onmogelijk, alles kan een voorwendsel zijn voor muziek en als hun improvisatie je terugstuurt naar beelden van de 'Quai des Brumes' van Carné en je de drang voelt om tegen je metgezel te fluisteren ′Je hebt mooie ogen, weet je', ontneem het jezelf dan niet! Uitnodiging tot reizen, dromen, contrast, emoties, zijn op het rendez-vous met deze eerste EP, getekend door een trio dat zijn schalen kent."

Een grappige review (in het Frans), zo zouder er meer moeten zijn!

Dikke merci Michel Preumont van  Concert Monkey

Lees de volledige review (in het Frans) op de  Concert Monkey website!
 
10/08/2020 - 13:45
"Ce qui est intéressant dans ce groupe, c'est le mélange subtil d'ingrédients provenant de toute la région méditerranéenne"

"Het interessante aan deze groep is de subtiele mix van ingrediënten uit de hele mediterrane regio"

Jacques Prouvost van de Jazz blog JAZZQUES genoot van 3'Ain op het Brosella XXS festival. 

Lees zijn volledige review (in het Frans) op zijn JAZZQUES blog.

03/08/2020 - 17:00
... Verbasterd en onzuiver maar met een directheid en een gevoelswaarde om u tegen te zeggen.

Bedankt Georges Tonla Briquet en Jazzenzo Jazzmagazine voor de prachtige review van onze debut EP 3'Ain.

"Debuutplaat '3'Ain' omschrijven als een crossover zou een gemakkelijke oplossing zijn zonder alles in context te plaatsen. Voor de vijf composities leende het trio stijlelementen en motieven uit zowel westerse als oosterse kringen. Een subtiele cocktail van fusies, zoals jazz kan zijn. Met accordeon, trompet en contrabas testen ze tijdelijk een (beperkt) aantal mogelijkheden. Swing ontbreekt, improvisatie en de blues bepalen voor een deel de hoofdkleur, maar wel volgens de Maris-methode. En dat betekent corrupt en onzuiver, maar wel met directheid en emotionele waarde om u tegen te zeggen."

Lees de volledige review op de Jazzenzo website of door te klikken op de link aan de rechterkant.

20/07/2020 - 10:30
"Dit is een zeer interessante eerste EP, zeker de moeite waard om live te bekijken."

Nicolas Van Belle schreef een fijne 3'Ain review voor Luminous Dash Musiczine.
Check zijn review op hun website of door op het document aan de rechterkant te klikken.