Een heel plezante 3'Ain review door ConcertMonkey

"Pour 3'Ain, rien n'est impossible, tout peut être prétexte à musique et si leur improvisation vous renvoie à des images tirées du " Quai des Brumes " de Carné et qu'elle vous prend l'envie de murmurer ′Tu as de beaux yeux, tu sais' à ton compagnon, ne vous en privez pas ! Invitation au voyage, au rêve, au contraste, aux émotions, sont au rendez-vous avec ce premier EP, fignolé par un trio qui connaît ses gammes."

"Voor 3'Ain is niets onmogelijk, alles kan een voorwendsel zijn voor muziek en als hun improvisatie je terugstuurt naar beelden van de 'Quai des Brumes' van Carné en je de drang voelt om tegen je metgezel te fluisteren ′Je hebt mooie ogen, weet je', ontneem het jezelf dan niet! Uitnodiging tot reizen, dromen, contrast, emoties, zijn op het rendez-vous met deze eerste EP, getekend door een trio dat zijn schalen kent."

Een grappige review (in het Frans), zo zouder er meer moeten zijn!

Dikke merci Michel Preumont van  Concert Monkey

Lees de volledige review (in het Frans) op de  Concert Monkey website!
 
News
Press
maandag, 31 augustus, 2020 - 15:15