3'Ain album Sea of Stories 4/5 stars on UKVIBE ★★★★☆

"There’s an out-of-reach and enigmatic quality to Sea of Stories which keeps you drawing back into its music. A dream-like visual sensibility and the warmth of its harmonies give the music a physicality which virtually lives and breathes."

"Sea of Stories heeft een onbereikbare en raadselachtige kwaliteit waardoor je steeds weer wordt aangetrokken door de muziek. Een droomachtige visuele sensibiliteit en de warmte van de harmonieën geven de muziek een lichamelijkheid die bijna leeft en ademt."

Om de volledige recensie te lezen: klik op UKVIBE of op het pdf-document rechts. (Engles)