Taisa review for Rootstime by Dani Heyvaert

"Virtuositeit en emotie passen wonderwel bij elkaar en het soort Roma-muziek dat Mec Yek vandaag de dag maakt, heeft zonder iets van zijn authenticiteit op te geven moeiteloos de stap naar de moderne tijd gemaakt."

"Virtuosity and emotion fit together wonderfully, and the kind of Roma music Mec Yek makes today has effortlessly made the step into the modern era without giving up any of its authenticity."

Dani Heyvaert honored Mec Yek with a great review for Rootstime
Read his full review: Here ! (Dutch)

News
Press
Wednesday, November 3, 2021 - 19:45
Documents